De echte installateur

Echte Installateur

Wat is een echte installateur?

De erkende InstallQ-installateur voldoet aan de normen en eisen van een bepaalde kwaliteitsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende InstallQ-installateur voldoen aan de eisen. 

Wat is InstallQ?

Stichting InstallQ is opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen. InstallQ is geheel onafhankelijk. Een groot aantal regelingen van InstallQ valt onder de beoordeling van de Raad voor de Accreditatie.

InstallQ en haar rechtsvoorgangers geven onder meer uitvoering aan de kwaliteitsregelingen op de volgende vakgebieden:

  • Gastechnische installateurs
  • Elektrotechnische installateurs 
  • Watertechnische installateurs
  • Installateurs voor duurzame energie (waaronder zonnepanelen)
  • Inspectiebedrijven

De door InstallQ erkende installateurs staan voor kwaliteit

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: daaraan werkt InstallQ met kwaliteitsregelingen

 

Contact

Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer
079 321 79 93 of 055 744 00 25
info@installQ.nl