De Echte Installateur - Disclaimer - InstallQ
De echte installateur

Disclaimer

Auteursrecht

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.installq.nl en via www.echteinstallateur.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacy Statement

InstallQ waardeert uw interesse in de erkende installateur en uw bezoek aan de website. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en het is voor ons belangrijk dat u zich bij ons op uw gemak voelt. Het kan voorkomen dat wij u om informatie vragen. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip uw e-mailadres, kunnen door ons op verschillende manieren worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt, omdat u van ons informatie wilt ontvangen, dan nemen wij uw gegevens in ontvangst en kunnen wij deze tijdelijk opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen. InstallQ respecteert de privacy van haar bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uiterlijk 3 maanden nadat u van ons de gevraagde informatie heeft ontvangen verwijderen wij uw persoonsgegevens. Dit betekent dan ook dat wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan commerciële derden.

Ook van onze klanten ontvangen wij persoonlijke gegevens. Zie hiervoor ons Privacy Statement hier.

E-mailadressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor servicedoeleinden. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken door contact op te nemen met InstallQ. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@installQ.nl. Naast het recht op inzage in uw persoonsgegevens kunt u via dit e-mailadres InstallQ ook vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties in uw persoonsgegevens aan te brengen, welke InstallQ zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie of aanbiedingen dan kunt u InstallQ op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@installQ.nl.

DISCLAIMER

Door deze InstallQ site te bekijken en de daarop geboden informatie te lezen en te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

De gegevens op deze InstallQ site zijn bedoeld ter informatie en kunnen zonder aankondiging wijzigen. InstallQ heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site. InstallQ staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. InstallQ is niet verplicht om de geboden informatie en beeldmateriaal te actualiseren en om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. InstallQ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook in verband met deze site. Het gebruik van de geboden informatie komt geheel voor eigen risico. InstallQ garandeert evenmin het functioneren van de site.

Op de site staan hyperlinks die u kunt gebruiken en/of wordt er verwezen naar informatie verstrekt door derden. Wij hebben deze informatie vooraf niet gecheckt. Daarom aanvaarden wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

InstallQ behoudt zich alle rechten voor (w.o. auteursrechten, merkenrechten, octrooien) m.b.t. de op de site gepresenteerde informatie, zoals logo’s, grafisch materiaal, foto’s, teksten en film. Door het bezoeken van de site verkrijgt u geen licentie om iets van deze site te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Op de site en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Contact

Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Postbus 480, 3440 AL Woerden
info@installQ.nl