De echte installateur

Vaak gevraagd

Wat is een technische installatie?

Een technische installatie is een samenhangend, geavanceerd systeem dat een bepaald doel dient, zoals een centrale verwarmingsinstallatie. Dit soort technische installaties wordt meestal aangelegd door een installateur. Voorbeelden van installaties zijn:

  • CV-installatie
  • elektrische installatie
  • gasinstallatie
  • waterinstallatie
  • duurzame installaties (waaronder zonnepanelen).

Mag ik zelf een installatie aanleggen?

Het wettelijke antwoord is: ja. Het is in Nederland niet verboden om zelf installaties aan te leggen. Degene die de installatie aanlegt, is echter wel verplicht dit te doen conform de wettelijke eisen: de NEN-normen en het Bouwbesluit. De InstallQ erkende installateur kent de wetgeving en de normen die van toepassing zijn. En beschikt over gekalibreerde meetinstrumenten. Helemaal alleen doe-het-zelven wordt dan ook sterk afgeraden. Ook als u zelf de installatie wilt aanleggen, neem dan toch eerst contact op met de InstallQ erkende installateur. Deze kan u adviseren en eventueel, nadat de installatie gereed is, de installatie controleren.

Wat doet een erkende installateur?

Een erkende installateur kan vakbekwaam zijn voor elektra, gas, water, duurzame installaties of een combinatie van deze drie. Dit betekend dat de installateur geleerd heeft om een elektra-, gas- of waterinstallatie volgens de veiligheidsvoorschriften aan te kunnen sluiten. Denk hierbij aan het plaatsen van een groepenkast, cv-ketel, zonnepanelen, een nieuwe keuken, badkamer etc. Maar ook storingen, onderhoud, gaslekkages, koolmonoxide en legionella.

Wat is het verschil tussen een erkende en een niet-erkende installateur?

Er is geen opleiding of ervaring vereist om jezelf ‘installateur’ te noemen. Iedereen die dat wil, mag als installateur aan de slag gaan. Voor klanten is het lastig om uit te maken wie de echte vakman is. Daar helpt de erkenning bij. Want niet iedereen mag zich erkend Sterkin installateur noemen. Daarvoor moet je aan kunnen tonen dat je vakkundig bent en over voldoende kennis en over de juiste apparatuur beschikt. Die eisen worden grondig gecontroleerd voordat de installateur zich InstallQ erkend installateur mag noem en. Ook na de erkenning blijft er een toetsing door steekproefsgewijze controles van het werk van de installateur.

Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit van de installatie? Bijvoorbeeld bij een conflict, of als er een incident is?

In de wet is vastgelegd dat de eigenaar van de installatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan. Bij een eigen koopwoning is dat dus de woningeigenaar. De eigenaar is bij een incident of probleem verantwoordelijk. Ga daarom in zee met een vakman: de InstallQ erkende installateur. Bij hem of haar kunt u een conformiteitsverklaring vragen, die aantoont dat de installaties conform de regels zijn aangelegd. De gemeente kan om een dergelijke verklaring vragen (bijvoorbeeld bij een vergunningsaanvraag). Ook verzekeraars kunnen erom vragen en eventueel zelfs korting verlenen op basis van de verklaring. 

Wat kan ik doen bij klachten over het werk van een InstallQ erkende installateur?

Als u een klacht heeft over het werk van de installateur, dient u dat met de installateur zelf op te nemen. InstallQ bemiddelt niet tussen de erkende installateurs en hun klanten. Komt u er samen niet uit? De ConsuWijzer heeft een onafhankelijke afdeling voor klachten: ConsuWijzer klachtenpagina.

Wel stellen wij het op prijs indien u bij ons melding maakt van onveilige situaties veroorzaakt door een erkend installateur.

Mijn installateur zegt dat onderhoud nodig is. Waarom, als er garantie op de installatie zit?

Onderhoud is van belang om twee redenen. In de eerste plaats vanwege de veiligheid: zie ook de vraag ‘wat zijn de mogelijke gevaren van technische installaties in woningen’. Maar onderhoud helpt ook bij doelmatig gebruik van energie. Het onderhoud van bijvoorbeeld een HR-ketel helpt het rendement goed te houden.

Wat zijn de mogelijke gevaren van technische installaties in woningen?

Voor gasinstallaties:  
gaslekkage, wat kan leiden tot een gasexplosie;
onvolledige verbranding, wat kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

Voor elektrische installaties:
kortsluiting, waardoor een elektrische schok kan ontstaan;
overbelasting van een elektrische leiding, wat tot brand kan leiden.

Voor waterinstallaties:
de Legionellabacterie, die kan leiden tot (dodelijke) legionellagriep.

Voor duurzame installaties (zoals zonnepanelen):
brandgevaar, bij verkeerde installatie;
instortingsgevaar van het dak, bij verkeerde berekening van de belasting.

Wat is een conformiteitsverklaring?

Een conformiteitsverklaring is een document dat wordt afgegeven door de InstallQ erkende installateur. Daarin verklaart de installateur dat de installatie voldoet aan de wettelijke eisen, het Bouwbesluit, en de daarin genoemde normen. Een bekende norm is de NEN 1010 voor de aanleg van elektrotechnische installaties. De installateur plaatst hierop zijn handtekening en zijn logo. InstallQ verklaart dat de desbetreffende installateur als erkend is aangesloten en dat hierdoor mag worden aangenomen dat deze installateur kennis heeft van de geldende wetten en normen.

Wat is de reden om voor de InstallQ erkenning te kiezen?

Allereerst natuurlijk kwaliteit en veiligheid. Dat InstallQ goed aangeschreven staat, leest u op de Consuwijzer, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Daar vindt u een overzicht van keurmerken. Ook op de website van het ministerie van VROM wordt verwezen naar de InstallQ erkende installateur.

Wat is het verschil tussen een energieleverancier en een netbeheerder?

Energieleveranciers (die veel reclame maken om u als klant te werven) leveren de energie thuis of in het bedrijf. Zij kopen energie in bij producenten of produceren zelf energie. Energieleveranciers zorgen voor de koppeling tussen het net van de netbeheerder en de aflevering van de energie bij u achter de voordeur.
Netbeheerders zijn wettelijk aangewezen partijen voor het beheer van één of meerdere gas- en/of elektriciteitsnetten. Hun belangrijkste taken zijn de aanleg en het onderhoud van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Wie het netwerk beheert is regionaal vastgelegd. Een consument kan hier niet zelf voor kiezen.

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: daaraan werkt InstallQ met kwaliteitsregelingen

 

Contact

Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer
079 321 79 93 of 055 744 00 25
info@installQ.nl