De echte installateur

Uitleg BRL-nummers

De afkorting BRL staat voor Beoordelingsrichtlijn. Het nummer staat voor het vakgebied waarvoor een certifcaat is behaald. 

BRL1201:            

Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties.

BRL6000-AB:      

Ontwerpen en installeren van installaties.

BRL6000-00:         

Ontwerpen, installeren en beheren van installaties.

BRL6000-01:        

Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen.

BRL6000-02:         

Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (t/m 3 x 80A, van bouwwerken, anders dan individuele woningen).

BRL6000-03:        

Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (va 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL6000-04:         

Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen.

BRL6000-05:        

Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 mbar tm G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL6000-06:         

Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (< 100 maar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL6000-07:         

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen.

BRL6000-08:         

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL6000-08:         

Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL6000-10 (AB):

Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang.

BRL6000-16:        

Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW.

BRL6000-21:          

Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen.

BRL6000-21/00:     

Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen.

6000-00 + WB:       

Ontwerpen, installeren en beheren van met biomassa gestookte verbrandingtoestellen (< 5000 kW).

BRL6010:               

Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties.

BRL6020:               

Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties.

BRL8000:               

HortiQ-certificaat: Ontwerpen en bouwen van tuinbouwkasconstructies en installaties.

BRL8001:              

HortiQ-certificaat: Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector.

BRL8010:               

Beoordelen van ventilatievoorzieningen voor woningen, scholen en kinderdagverblijven.

BRL9500-00:          

Energieprestatieadvisering.

BRL9500-W:           

Energieprestatie Woningen en Woongebouwen Basismethode & Energieprestatie Woningen en Woongebouwen Detailmethode).

BRL9500-U:           

Energieprestatie Utiliteitsgebouwen Basismethode & Energieprestatie Utiliteitsgebouwen Detailmethode).

BRL9500-01:          

Energie-index, bestaande woningen.

BRL9500-02:          

EPA-maatwerkadvies bestaande woningen en woongebouwen.

BRL9500-03:          

Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen, basismethode.

BRL9500-04:          

EPA-maatwerkadvies bestaande utiliteitsgebouwen.

BRL9500-05:          

Rapport Netto Warmtevraag Woningen en Woongebouwen.

BRL9500-06:         

Energielabel utiliteitsgebouwen, detailmethode.

BRL9501:               

Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen op basis van de EDR.

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Contact

Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Postbus 480, 3440 AL Woerden
085 041 05 90
info@installQ.nl