De echte installateur

De zekerheden

van de InstallQ

erkende

installateur

 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Gediplomeerd vakman
 • Keurmerk
 • Bijscholing
 • Steekproefsgewijze controle
 • Verklaring van conformiteit

 

 

 

 

Uw huis is uw veilige domein. De plek waar comfort van groot belang is. Dat comfort is grotendeels afhankelijk van uw installaties. Meestal verstopt achter de deur van de meterkast en op zolder, maar essentieel voor uw woongenot.

Neem geen risico’s met uw gezondheid en veiligheid! Laat uw installaties aanleggen, vervangen en onderhouden door een vakbekwame installateur: de InstallQ erkende installateur. Hij of zij:

 • is gediplomeerd;
 • houdt vakinformatie bij;
 • werkt veilig;
 • werkt conform de wettelijke voorschriften.

Pas wanneer een installateur voldoet aan de eisen van de erkenningsregeling, mag hij of zij zich presenteren als InstallQ erkend.

Over InstallQ

InstallQ is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer
Telefoon: 079 321 79 93
E-mail: info@installQ.nl