De Echte Installateur Erkennen en certificeren
De echte installateur

Erkende en gecertificeerde bedrijven

Een InstallQ-installatiebedrijf heeft een erkenning of een certificaat. Dit is een bewijs van onder meer kennis, kunde en veiligheid op een bepaald vakgebied. Het installatiebedrijf wordt gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die voor het vakgebied van toepassing zijn.

Over erkennen en certificeren

  • Een erkenning en certificaat geven consumenten en andere opdrachtgevers een zeker houvast voor wat betreft de kwaliteit en veiligheid van installaties.
  • Erkenningen komen in de markt het meeste voor.
  • Een erkenning is nooit wettelijk verplicht.
  • Een certificaat kan wettelijk voorgeschreven zijn, maar dit geldt niet voor alle certificaten.
  • In 2022 is CO-certificering wettelijk verplicht voor praktisch alle cv-monteurs in Nederland. Voor bepaalde werkzaamheden aan gasinstallaties dient een installatiebedrijf dan te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering.
  • Zakelijke opdrachtgevers vragen bij een aanbesteding meestal naar een certificaat.
  • Een erkenning geeft InstallQ af op basis van kennis en kunde. Daarnaast behoort het installatiebedrijf te voldoen aan aanvullende voorwaarden, zoals het gebruik van het juiste gereedschap en handboeken.
  • Certificeren gaat verder dan een erkenning, Zo wordt een certificaat afgegeven door een Certificerende Instelling (CI) op basis van een kwaliteitsschema, ofwel beoordelingsrichtlijn / BRL, van InstallQ. De CI sluit met het installatiebedrijf een driejarige overeenkomst af.
  • Installatiebedrijven met een certificaat, krijgen minimaal jaarlijks een volledige controle door de CI.
  • Erkende bedrijven krijgen om de 2 tot 4 jaar een controle van de organisatie. Voor een groot aantal vakgebieden geldt ook inspectie op uitgevoerd werk.

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Contact

Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Postbus 480, 3440 AL Woerden
info@installQ.nl