De Echte Installateur
De echte installateur

Conformiteitsverklaring

Nut van een conformiteitsverklaring

 • De conformiteitsverklaring kan een noodzakelijk document zijn als u verhaal wil maken bij een verzekeraar of bij juridische kwesties.

 • Een conformiteitsverklaring kan zeer nuttig zijn bij problemen met de installatie. Bijvoorbeeld als de installatie de bewoner(s) in een onveilige situatie brengt of schade veroorzaakt.

 • De conformiteitsverklaring is een nuttig document bij de verkoop van uw huis of gebouw. Zo kunt u aan de hand van het document de conditie en de waarde van uw installatie bepalen.

 • De (nieuwe) bewoner is vaak geholpen met informatie over de installatie en de installateur. In de conformiteitsverklaring staan dergelijke gegevens

Is een conformiteitsverklaring bij wet verplicht?
Een conformiteitsverklaring is waardevol, maar niet verplicht. Het verkrijgen van een conformiteitsverklaring is echter raadzaam. Zo is volgens de wet de eigenaar van een huis of gebouw verantwoordelijk voor de staat van de installaties. U neemt verantwoordelijkheid door u te verdiepen in uw installaties. Een conformiteitsverklaring geeft onder meer duidelijkheid over de conditie van een bepaalde installatie.
 
Wat staat er in een conformiteitsverklaring?
De conformiteitsverklaring gaat over een bepaalde installatie in uw woning. In het document staat de naam en de werkzaamheden van de installateur. De werkzaamheden van de installateur zijn uitgevoerd volgens de eisen van het Bouwbesluit. Daarvoor tekent de installateur.

Hoe ontvangt u een conformiteitsverklaring?

 1. Beantwoord enkele vragen in de Consumeter. Hierna ontvangt u de conformiteitsverklaring via de installateur.

 2. Vraag uw installateur om een conformiteitsverklaring. Geeft uw InstallQ-installateur geen verklaring af, neem dan contact op met InstallQ via info@InstallQ.nl.

Conformiteitsverklaring controleren?
Controleer of uw conformiteitsverklaring is afgegeven door een erkende InstallQ-installateur. Zoek het installatiebedrijf op deze pagina. Of vul in de rechterkolom het projectnummer in dat op uw conformiteitsverklaring staat.
 
 • Projectnummer
 • Postcode
   
 • Huisnummer
   
 •  

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Contact

Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Postbus 480, 3440 AL Woerden
info@installQ.nl