De echte installateur

Zoek nu
uw echte
installateur

Vul de cijfers van uw postcode in.
Zoek op de ingevoerde postcode.
Ga direct naar de website van InstallQ!

 

Uw installatiebedrijf wordt getoetst op:

 

  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Opleiding (diploma's)
  • Kennis van actuele wetten en regelgeving 
  • Uitgevoerde projecten

 

 

Op echteinstallateur.nl staan uitsluitend installatiebedrijven of adviseurs die over de juiste kennis en kunde beschikken op hun vakgebied. Het bewijs is een erkenning of certificaat via InstallQ. 

Erkende of gecertificeerde installatiebedrijven/adviseurs:

  • zijn bekend met wet- en regelgevingen op hun vakgebied. Richtlijnen en regels weten zij goed en veilig toe te passen in de praktijk
  • kunnen rechtsgeldige documenten leveren (energielabel / maatwerkadvies / voor verzekeraars)
  • geven een bepaalde zekerheid in onder meer de kwaliteit van het aanleggen, het vervangen of het onderhoud van installaties
  • worden getoetst en regelmatig gecontroleerd door InstallQ, inspecteurs of door certificerende instellingen

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een wettelijk geldig energielabel voor uw woning. U bent dan aangewezen op een gecertifieerd EP-adviseur.

Aantoonbaar bewijs van vakwerk: een erkende InstallQ-installateur kunt u vragen om een conformiteitsverklaring. Zo'n verklaring toont onder meer aan dat de installatie conform bepaalde regels in het Bouwbesluit is aangelegd. 

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Contact

Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Postbus 480, 3440 AL Woerden
info@installQ.nl